GRANTURI IMM din fonduri externe nerambursabile prevazute de

OUG 130/2020

 

 1. MICROGRANTURI sub forma de suma forfetara – 2.000 euro
 2. GRANTURI pentru CAPITAL DE LUCRU acordate in suma forfetara si in procent din cifra de afaceri – maxim 150.000 euro
 3. GRANTURI pentru INVESTITII acordate in baza proiectului de investitii depus – intre 50.000 – 200.000 euro

 

A.    MICROGRANTURI

suma forfetara in valoare de 2.000 euro          

 

Buget: 100 mil. Euro

Beneficiari:

 • IMM fara salariati la 31 decembrie 2019
 • PFA, ONG cu activitate economica in unul din domeniile prevazute in Anexa 1 din OUG 130/06.08.2020
 • PFA/CMI implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si nu au beneficiat de stimulent medical conform OUG 43/2020

Valoarea finanțării:

 • Suma forfetara in valoare de 2.000 euro/intreprindere

Conditii de eligibilitate:

 • Au desfasurat activitate curenta/operationala cel putin 1 an calendaristic inainte de depunerea cererii de finantare
 • Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin 5.000 euro, echivalent in lei, cu exceptia PFA, ONG, CMI
 • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea micrograntului
 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019
 • nu depasesc plafonul de 800.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale si marfuri
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti
 • Cheltuieli privind chiria
 • Achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia consultantei
 • Cheltuieli privind echipamente de protectie medicala
 • Achizitia de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe
 • Achizitia de echipamente , utilaje , instalatii, tehnologii, dotari
 • Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Modalitate inscriere:

 • Depunere continua online, selectarea la finanțare facandu-se in ordinea depunerii

 

B.    GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU 

 suma forfetara in valoare de maxim 150.000 euro

 

Buget : 350 mil euro

Beneficiari:

 • se acorda IMM-urilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS COV-2 sau  a caror activitate a fost redusa sau interzisa prin ordonante militare: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate, servicii din domeniul transporturilor, agentii de turism, edituri/ librării/ biblioteci, industrii creative, precum si organizari de evenimente, ONG cu activitate economica din domeniul invatamantului  (Anexa 2 din OUG 130/06.08.2020)

Valoarea finantarii: suma forfetara de minim 2.000 euro – maxim 150.000 euro

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000– 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501– 1.000.000 euro, valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri și nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.

Contributie proprie:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat

Conditii de eligibilitate:

 • au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza OUG 29/2020 (se obtin pana cel tarziu in 15 septembrie  – www.prevenire.gov.ro)
 • au inregistrat profit operational din activitatea de curenta in unul din ultimele 2 exercitii financiare
 • dispun de coparticipare la constituire acapitalului de lucru de minim 15% din valoarea grantului
 • mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati fata de data depunerii cererii de finantare pe o perioada de minim 6 luni, la data acordarii grantului
 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019
 • nu depasesc plafonul de 800.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale si marfuri
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti
 • Cheltuieli privind chiria
 • Achizitia de servicii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia consultantei
 • Cheltuieli privind echipamente de protectie medicala
 • Achizitia de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe
 • Achizitia de echipamente , utilaje , instalatii, tehnologii, dotari
 • Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Modalitate inscriere:

 • Depunere continua online, selectarea la finanțare facandu-se in ordinea depunerii

 

C.    GRANTURI PENTRU INVESTITII

minim 50.000 euro – maxim 200.000 euro

 

Buget: 550 mil euro

Beneficiari eligibili:

 • IMM, indiferent de gradul lor de afectiune in context COVID, care investesc in domeniile de activitate eligibile (Anexa 3 din OUG 130/06.08.2020) in:
 • extinderea capacitatilor de producție existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestarii de servicii
 • realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare de servicii
 • reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare de servicii

Valoarea finanțării:

 • minim 50.000 euro – maxim 200.000 euro

Contributie proprie:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat

Conditii de eligibilitate:

 • au avut activitate desfasurata de minim 1 an inaintea depunerii cererii de finanțare
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finanțare
 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii pentru o perioada de minim 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului
 • realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri in primii 2 ani de durabilitate, iar diferența pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul 3);
 • dispun de cofinantare de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului
 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile solicitate
 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019
 • nu depasesc plafonul de 800.000 euro

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor
 • achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente
 • obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de producție/prestari servicii existente
 • mobilier de birou si mobilier specific
 • achiziția de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului
 • cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea
 • cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala
 • active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta
 • Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea de depouri, achizitia si dotarea mijloacelor de transport marfuri si persoane – numai pentru firme specializate in transport

Modalitate inscriere:

 • Depunere online de tip competitiv, selectarea la finanțare facandu-se in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute si in limita bugetlui.
 • La punctaje egale departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.

Cum vă putem ajuta?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.