Anunț consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat astăzi spre consultare Ghidul Solicitantului pe care vor trebui să îl urmeze antreprenorii care doresc să obțină finanțare pentru afacerile afectate de COVID-19.
Apelul se adresează IMM-urilor pentru investiții în activități productive.
Tipuri de activități eligibile:
– Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
– Dotarea cu active corporale, necorporale.
Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 10.09.2021 până la data de 24.09.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AMPOC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.