Parteneriat regional pentru egalitate de gen în inițiativele antreprenoriale

În contextul proiectului european DEBUTING [Developing Businesses Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences], a avut loc ieri prima întâlnire a Comitetului Regional de Reprezentanți, constituit de ADR Nord-Vest pentru implementarea și capitalizarea acțiunilor interregionale care se vor desfășura pe o perioadă de patru ani, concomitent în 10 țări.

Organizată în parteneriat cu Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj-Napoca, întâlnirea a fost un bun prilej pentru o mai bună cunoaștere a activității de susținere a mediului de afaceri din partea clusterelor și a asociațiilor de antreprenoriat feminin, a autorităților publice locale și naționale și a structurilor de sprijin pentru afaceri.

Cu participarea onorifică a doamnei Secretar de Stat din Ministerul Familiei, Tineretului și a Egalității de Șanse, doamna Anca-Minodora Costin-Hendea, discuțiile au inclus starea de fapt a cadrului legislativ privind egalitatea de șanse, precum și provocările, gradul de conștientizare și de aplicare a principiului. Proiectul va conferi posibilitatea unei analize comparative în cele 10 țări partenere, va genera interacțiuni și schimb de bune practici între membrii Comitetelor Regionale de Reprezentanți constituite la nivelul fiecărei regiuni partenere și va genera instrumente de evaluare și recomandări de politici publice bazate pe incluziune și egalitate de șanse.

Programul Femeia Antreprenor, derulat de Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din România, este promovat în cadrul proiectului drept o bună practică, fiind o măsură publică de succes care contribuie la susținerea egalității de gen. Un prim inventar de bune practici la nivelul țărilor partenere relevă 35 de exemple de inițiative publice și private de susținere a egalității de gen, care vor fi analizate și diseminate pe durata proiectului, în scopul îmbunătățirii măsurilor de sprijin pentru punerea în practică a acestui principiu.

Urmare a primei întâlniri de consorțiu organizată în luna aprilie în Suedia, participanții din cadrul grupului regional au expus pe larg inițiativele și instrumentele de succes aplicate în această țară pentru facilitarea incluziunii. Toate bunele practici vor fi capitalizate la nivelul Comitetului Regional de Reprezentanți, prin constituirea unui centru de resurse și instrumente ce pot fi aplicate în activitatea curentă.

Comitetul Regional de Reprezentanți este o structură informală, deschisă, bazată pe colaborare instituțională, pentru a beneficia de transferul de expertiză la nivel extins, dincolo de consorțiul proiectului. Organizațiile care au desemnat membrii în Regiunea Nord-Vest sunt reprezentative pentru tematica abordată, lista fiind deschisă organizațiilor care doresc să se alăture inițiativei:

  • Autorități publice locale și naționale: Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Ministerul Familiei, Tineretului și a Egalității de Șanse
  • Clustere și structuri de sprijin pentru afaceri: Cluster Mobilier Transilvan, Cluster AgroTransilvania, Cluj IT Cluster, Transilvania IT Cluster, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de Educație, Cluj Innovation Park
  • Asociații de antreprenoriat feminin, ONGuri: Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, Grupul Antreprenoare, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (centrul Europe Direct)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.