ANUNȚ CONCURS PROMOVARE / RECRUTARE

1 . Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu - Serviciul Politici Implementare Programe pentru IMM - 1 post

2. Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu Serviciul Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - 1 post

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • DEPUNEREA DOSARELOR: 19.11.2020 – 08.12.2020
  • SELECȚIA DOSARELOR: 09.12.2020 – 11.12.2020
  • PROBA SCRISĂ: 21.12.2020 – ora 10:00

Data de susținere a interviului: într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise; data și ora vor fi comunicate ulterior afișării rezultatelor probei scrise la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca, str. Horea nr. 13, Municipiul ClujNapoca, jud. Cluj și pe site-ul instituției.

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 13.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, prin nr. de telefon 0264-487224 sau email: agentia.cluj@imm.gov.ro, persoana de contact Camelia Sandor, consilier.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.