EXPERT MONITORIZARE

ANUNȚ DE INTENȚIEPENTRU SELECȚIA UNUI MEMBRU ÎN ECHIPA DE IMPLEMENTARE DIN CADRUL PROIECTULUI

”Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea de Nord-Vest” - POCU 105758derulat de A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca în parteneriat cu ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Descarcă Documentul

Studii / Tipul de experiență specifică
solicitată prin proiect

 • STUDII SUPERIOARE;
 • EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ DE MINIM UN AN;
 • EXPERIENȚĂ SPECIFICĂ ÎN IMPLEMENTAREA/MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ/NAȚIONALĂ – MINIM UN AN;

Competențe solicitate

 • Capacitate de relaționare interumană;
 • Capacitate de comunicare verbală și scrisă;
 • Capacitate de analiză și sinteză;

Principalele activități și atribuțiile specifice care revin prin proiect

 • Contribuie la realizarea conținutului și conceptului
  pentru materialele de informare/conceptul campaniei media;
 • Este responsabil de monitorizarea respectării conceptului de
  identitate vizuală a proiectului și a elementelor de identitate
  vizuală impuse de POCU;
 • Monitorizează funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate în cadrul celor 12 luni de funcționare cât și în perioada de sustenabilitate
 • Informează responsabilui schemei de minimis despre progresul implementării contractelor de subvenție;
 • Efectuează deplasări la locațiile de implementare;
 • Întocmește documentele necesare raportărilor (fișe de pontaj, rapoarte de activitate, centralizări documente, etc.).
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.