nice piece of meat

COMERŢ ŞI SERVICII 2022

OBIECTIV:

Incurajarea şi  stimularea  dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele de comerț și servicii. în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

BUGETUL SCHEMEI:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021  de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 50.000.000 lei.

Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.000 de beneficiari, din care aproximativ 170 de beneficiari în anul 2022.

SCHEMA DE FINANTARE:

Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

Contribuție proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 300.000 lei/beneficiar.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii.

CRITERII DE SELECTIE:

– Conform grilei de evaluare Comert 2022.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul înscrierii, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare.

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT. Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si echipamentele pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente , respective sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, inclusiv autoturismele 100% electrice.

b) Spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a).

Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

d)Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de depozitare sau spatii pentru prestari servicii si comert – suma forfetara in limita a 5.000 ei daca se va crea un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca, din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont dupa aprobarea proiectului.;

f) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei.

g) Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului în valoare eligibilă de maxim 8000 lei

h) Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei

i) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

– Cheltuielile privind avize sau alte taxe (TVA, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate.

– Activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

– Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

 

Pentru detalii si informatii suplimentare consultati proiectul de procedura al programului.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.