Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, a fost aprobata prin Ordinul 3396/2020.
_____
Beneficiari eligibili:
-IMM, indiferent de gradul lor de afectiune in context COVID, care investesc in domeniile de activitate eligibile (Anexa 3 din OUG 130/06.08.2020) in:
extinderea capacitatilor de producție existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestarii de servicii
realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare de servicii
reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare de servicii
_____
Valoarea finanțării:
-minim 50.000 euro – maxim 200.000 euro
_____
Contributie proprie:
-minim 15% din valoarea grantului solicitat
_____
Conditii de eligibilitate:
-au avut activitate desfasurata de minim 1 an inaintea depunerii cererii de finanțare
-au inregistrat profit operational din activitatea curenta in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finanțare
-se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii pentru o perioada de minim 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului
-realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri in primii 2 ani de durabilitate, iar diferența pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul 3);
-dispun de cofinantare de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului
-se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile solicitate
-nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019
-nu depasesc plafonul de 800.000 euro
_____
Cheltuieli eligibile:
-cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor
-achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente
-obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de producție/prestari servicii existente
-mobilier de birou si mobilier specific
-achiziția de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului
cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea
-cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte
cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala
-active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software
-cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta
-Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea de depouri, achizitia si dotarea mijloacelor de transport marfuri si persoane – numai pentru firme specializate in transport
_____
Procedura de implementare si documentele anexa pot fi consultate aici:
_____

Q&A Măsura 3 “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

_____
Lista aplicanţilor înscrişi în cadrul Măsurii 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.