Microgranturi acordate IMM-urilor

Procedura de implementare a măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr 2989 din 30.09.2020.

_____

Beneficiari eligibili:

-IMM fara salariati la 31 decembrie 2019
-PFA, ONG cu activitate economica in unul din domeniile prevazute in Anexa 1 din OUG 130/06.08.2020
-PFA/CMI implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si nu au beneficiat de stimulent medical conform OUG 43/2020

_____

Valoarea finanțării:

-Suma forfetara in valoare de 2.000 euro/intreprindere

_____

Conditii de eligibilitate:

-au desfasurat activitate curenta/operationala cel putin 1 an calendaristic inainte de depunerea cererii de finantare
-au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin 5.000 euro, echivalent in lei, cu exceptia PFA, ONG, CMI
-isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea micrograntului
-nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019
-nu depasesc plafonul de 800.000 euro

_____

Cheltuieli eligibile:

-Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale si marfuri
-Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti
-Cheltuieli privind chiria
-Achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia consultantei
-Cheltuieli privind echipamente de protectie medicala
-Achizitia de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe
-Achizitia de echipamente , utilaje , instalatii, tehnologii, dotari
-Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

_____

Procedura de implementare si documentele aferente pot fi consultate aici:

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/10/02/procedura-de-implementare-a-masurii-1-microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile-din-cadrul-schemei-de-ajutor-de-stat-instituita-prin-ordonanta-de-urgenta-nr-130-din/

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.